Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika epartnerzy.com z dnia 9 marca 2010

Liczba wpisów: 7

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.04.2006 r.
Monografia stanowi pierwszą pogłębioną analizę cywilnoprawnych aspektów naruszenia prywatności osób publicznych przez prasę. Autorka podejmuje próbę wyznaczenia granic dozwolonej ingerencji

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)naruszenie%20prywatnosci_wyd1_…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)naruszenie_prywatnosci_osob_publi…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Monografia stanowi interdyscyplinarne studium badawcze udziału małoletniego w procesie karnym w charakterze świadka oraz oceny uzyskanych od niego zeznań. Problematykę tę przedstawiono zarówno z punktu widzenia kryminalistyki i procesu karnego, jak i psychologii dziecięcej oraz pedagogiki.

Choć praca nie podaje gotowej recepty przesłuchania tak specyficznego świadka jakim jest dziecko, zawiera szereg sugestii umożliwiających zmodyfikowanie tradycyjnej taktyki przesłuchania świadka, na taką, która pozwoli na dostosowanie jej do potrzeb rozwojowych, intelektualnych i emocjonalnych dziecka. Wskazówki te okazać się mogą pomocne nie tylko dla zindywidualizowania przesłuchania małoletniego i uzyskania od niego wiarygodnej relacji, ale również dla zapewnienia możliwie jak najszerszej ochrony dziecku przed negatywnymi skutkami niewłaściwego prowadzenia tej czynności.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)Maloletni%20jako%20swiadek%20w…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)maloletni_jako_swiadek_w_procesie…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
E-Poradnik Gazety Prawnej - Jakie zmiany od 1 marca 2009 r. wprowadziła nowa ustawa o podatku akcyzowym? 520 stron praktycznych rad, przepisów i wzorów pism:


Zakres opodatkowania akcyzą.

Specjalna procedura rozliczeń przy imporcie wyrobów akcyzowych.

Zasady rejestracji na potrzeby akcyzy.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Prowadzenie składu podatkowego.

Składanie zabezpieczenia akcyzowego.

Nowe zasady opodatkowania akcyzą energii.

Znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych.

Niezbędne wzory i formularze.


darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)Podatek%20Akcyzowy%20demo.pdf…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)jakie_zmiany_od_1_marca_2009_r__w…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.08.2006 r.
Zbiór zawiera ustawę - Prawo o notariacie oraz przepisy związkowe i wykonawcze, a także tekst Zielonej Księgi dotyczącej prawa spadkowego i testamentów.
Wprowadzenie obejmuje krótki komentarz wraz z przeglądem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa administracyjnego.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, notariuszy, sędziów oraz referendarzy sądowych.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)prawo%20o%20notariacie_demo.pd…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)prawo_o_notariacie__zbior_przepis…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
W nowym wydaniu treść książki została wzbogacona o część drugą: "Zagrożenia w środowisku międzynarodowym". Część ta obejmuje m.in. następujące problemy - rodzaje zagrożeń w środowisku międzynarodowym, obce służby specjalne (struktura, zadania, formy działania), główne formy zagrożeń (m.in. werbunek, kapturowy sondaż informacyjny, prowokacja, penetracja, dezinformacja i inspiracja), zagrożenia wynikające z terroryzmu, ekstremizmu politycznego i przestępczości; odpowiednie zagrożenia w działalności gospodarczej. Autorem tej części książki jest generał Bogdan Libera (były szef wywiadu).

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)urzednik%20i%20biznesmen%20dem…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)urzednik_i_biznesmen_w_srodowisku…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny