Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika epartnerzy.com z dnia 9 grudnia 2010

Liczba wpisów: 5

epartnerzy
 
Fundacje i stowarzyszenia są organizacjami prawnymi, które w przeważającej mierze funkcjonują  w obrocie społeczno - gospodarczym. Publikacja jest omówieniem problematyki funkcjonowania tego typu form organizacyjnych. Temat poruszany jest z perspektywy prawa, podatków i rachunkowości.

Opracowanie w przystępny sposób wyjaśnia następujące zagadnienia:
1. Procedury i zasady zakładania fundacji i stowarzyszeń.
2. Możliwości fundacji i stowarzyszeń pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Zasady polityki rachunkowości i obowiązków sprawozdawczych.
4. Schematy księgowania - plan kont.

Publikacja zawiera również wzory podstawowych dokumentów i aktów wewnętrznych (np. protokoły posiedzeń, akty ustanawiające, uchwały organów wewnętrznych, statut) oraz źródła, gdzie można znaleźć szczegółowe omówienia dotyczące tego konkretnego tematu.

darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)fundacje_i_stowarzyszenia_zasa…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)fundacje_i_stowarzyszenia_-_zasad…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

epartnerzy
 
Ryczałt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród podatników prowadzących działalność na mniejszą skalę. "Poradnik Ryczałtowca" w przystępny sposób prezentuje tematy z zakresu:

- odpowiedniego czasu na wybór ryczałtu
- stawek ryczałtu
- ulg dla ryczałtowców
- zawieszenia działalności gospodarczej

Z książki tej dowiesz się o aktualnych zasadach opodatkowania ryczałtem, m.in.:
1. Zmniejszenie limitu uprawniającego do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
2. Zmiany w zakresie ulg podatkowych.
3. Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej bez obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne.


darmowy fragment:
aspiracja.com/(…)poradnik_ryczaltowca_demo.pdf…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)poradnik_ryczaltowca__-_ebook_p13…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

epartnerzy
 
Publikacja w przystępny sposób omawia następujące kwestie:

- Kiedy warto wybrać ryczałt?
- Stawki ryczałt
- Ulgi dla ryczałtowców
- Zawieszenie działalności gospodarczej

Ryczałt jest atrakcyjna formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Z uproszczeniem wymiaru wiąże się zmniejszenie obowiązków podatnika zakresie prowadzenia dokumentacji.
Od 2008 r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem.
M.in. począwszy od tego roku limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został zmniejszony Również w 2009 r. wprowadzono sporo zmian w przepisach dotyczących sytuacji ryczałtowców, m.in. w zakresie ulg podatkowych. Pojawiła się też możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, bez obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne. W 2010 r. zmiany dotyczą podatku dochodowego oraz ryczałtu od przychód z najmu.
Więcej aktualnych zasadach opodatkowania ryczałtem dowiesz się z niniejszej książki


darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)ryczalt_w_praktyce_demo.pdf…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)ryczalt_w_praktyce_-_ebook_p13368…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

epartnerzy
 
Tekst ujednolicony.


Spis treści
•    WSTĘP
•    USTAWA z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
o    DZIAŁ I Przepisy ogólne
o    DZIAŁ II Zakres opodatkowania
o    DZIAŁ III Podatnicy i płatnicy
o    DZIAŁ IV Obowiązek podatkowy
o    DZIAŁ V Miejsce świadczenia
o    DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania
o    DZIAŁ VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
o    DZIAŁ VIII Wysokość opodatkowania
o    DZIAŁ IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
o    DZIAŁ X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
o    DZIAŁ XI Dokumentacja
o    DZIAŁ XII Procedury szczególne
o    DZIAŁ XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
o    Załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 535)
o    Załącznik nr 1 Wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu
o    Załącznik nr 2 Wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług
o    Załącznik nr 3 Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%
o    Załącznik nr 4 Wykaz usług zwolnionych od podatku
o    Załącznik nr 5 Wykaz krajów (terytoriów) w przypadku, których podatek z tytułu importu usług nie obniża kwoty podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego
o    Załącznik nr 6 Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%
o    Załącznik nr 7 Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%
o    Załącznik nr 8 Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 Ust. 1 Pkt 17 ustawy
o    Załącznik nr 9 Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy
o    Załącznik nr 10 Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 5
•    PRZYPISY


darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)ustawa_vat_2010_akty_prawne_cz…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)ustawa_vat_2010_akty_prawne_cz_i_…

(Zobacz też: Ustawa VAT 2010 Rozporządzenia wykonawcze cz. II - ebook epartnerzy.pinger.pl/(…)ustawa-vat-2010-rozporzadze…)

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/