Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika epartnerzy.com z dnia 16 września 2009

Liczba wpisów: 2

epartnerzy
 
Książka Kształcenie specjalne w systemie oświaty jest praktycznym vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego. Ma charakter poradnika. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez:

• zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów,
• łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych,
• tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania.

Zestawienie tych informacji w jednym opracowaniu pozwoli rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Przeczytaj darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)ksztalcenie_specjalne_demo.pdf…

Pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)ksztalcenie_specjalne_w_systemie_…

********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
E-Poradnik Gazety Prawnej - Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku? 130 stron komentarzy, porad i przepisów:


Którzy przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność gospodarczą?

Czy wznowienie funkcjonowania firmy następuje automatycznie?

Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność firmy, musi wnosić składki do ZUS i NFZ?

Jakie skutki podatkowe wywołuje zawieszenie działalności firmy?

Czy trzeba płacić podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia firmy?

Co musi zawierać wniosek do ZUS o interpretację przepisów?

Przeczytaj darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)Zawieszenie%20dzialalnosci%20d…

Pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)zawieszenie_dzialalnosci_gospodar…

********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny